Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Før udskiftningen i Varnæs var der en bøgeskov i Blåkrog og opvoksende bøgeskov ved skovsøen og i Varnæs Tykke. Efter udskiftningen forblev skovene i fælleseje.

Skovene blev efter krigen i 1864 beslaglagt af den tyske stat, men i 1890 købte bønderne dem tilbage. Varnæs skov A/S består i dag af Varnæs Tykke, Dyrbæk, Søberg (ved skovsøen) og Blåkrog, i alt ca 34 ha, langt størstedelen er løvskov. Skovene er ikke inddelt i parceller, men drives i samdrift og har derfor et meget ensartet præg.

Langdysse

I Varnæs Tykke ligger Langdyssen (kaldes også kæmpestenen), en af landsdelens fineste langdysser. Omkring den 48 meter lange øst-vestvendte jordhøj ligger i alt 93 randsten. I midten ses det fritlagte gravkammer, der består af fire stenblokke og en kraftig overligger.

Dyssen er i 1800-tallet opkøbt af den tyske stat med henblik på bedre sikring. Dengang havde dysserne ikke nogen beskyttelse, og en mængde er forsvunden i perioden indtil 1920. De er brugt ved de store statslige byggerier – kaserner, sygehuse og havne, som tyskerne i samme periode udførte i forbindelse med fortyskningen af Sønderjylland. Langdyssen er overdraget Den Danske Stat i 1920.

< tilbage

 
© Copyright 2005. Materialet må ikke gengives uden tilladelse jævnfør lov om ophavsret.